top of page

Villkor

Underbart att du också vill vara med och ta tillvara på det vi har med hjälp av Swinga (”tjänsten”). På den här sidan kan du läsa allt det där viktiga juridiska. Bara kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Allmänna användarvillkor
Policy för hantering av personuppgifter
Avtal mellan användare
Gemenskapsregler
Förslag på avtal mellan uthyrande företag/föreningar och privatperson
Användarvillkor för uthyrande företag/föreningar
Användarvillkor

Användarvillkor

Vi som jobbar med Swinga Bazaar ekonomisk förening (”Swinga”) vill vara säkra på att du vet vad tjänsten innebär, hur den fungerar och hur den får användas. Därför ska du läsa igenom villkoren innan du registrerar dig. När du har läst villkoren och sedan går vidare med registreringen så betyder det att du har godkänt villkoren och ingått avtalet för tjänsten. Observera att när du registrerar dig för att använda tjänsten betyder det inte att du blir medlem i Swinga-kooperativet. Mer information om den möjligheten kommer vi ge i framtiden.

De här villkoren är det avtal som gäller mellan dig och Swinga. Villkoren förklarar hur du får använda appen, webbplatsen och andra eventuella plattformar som hör till Swinga. Villkoren förklarar också sådant som vem som har ansvar för vad, hur du gör om du inte vill använda tjänsten längre, och vad som kan göra att du inte längre får använda den.

Tjänsten

Tjänsten består av den app som Swinga har skapat och de funktioner som hör till den. Med hjälp av appen kan du enkelt låna ut eller låna saker av andra som också använder tjänsten. I appen kan registrerade användare ("användare") annonsera om att de har saker att låna ut, eller att de behöver låna en viss sak. Saker som är lämpliga att låna ut eller låna är till exempel verktyg, fritidsutrustning, barnsaker och liknande ("objekt").

Relation mellan olika parter

Swinga ansvarar för att tillhandahålla tjänsten som beskrivs under rubriken ”Tjänsten”, utan kostnad och inom ramen för avtalet. Swinga är en förmedlande länk och är alltså inte en part i de överenskommelser som görs mellan användare. Swinga är inte heller ansvarig för de transaktioner som görs i samband med utlåning/lån av objekten. Överenskommelser om utlåning/lån av objekt görs direkt mellan utlånare och låntagare.

För att göra det enkelt för användarna har Swinga skrivit en överenskommelse för lånen (”överenskommelsen”). Den kan du hitta längst ned på denna sida. Överenskommelsen förklarar vilka villkor som gäller för utlåning/lån mellan användarna. Användarna kan komma överens om att andra villkor ska gälla. Om utlånaren och låntagaren inte kommer överens om andra villkor så gäller överenskommelsen automatiskt.

Annonser

Objekt som du har bockat i att du har visas som annonser på hemvyn i appen, och du kommer också kunna skapa annonser med egen benämning. Via annonsen kan andra användare kontakta dig. Som utlånare ansvarar du för att du äger objektet och att du har rätt att låna ut det du annonserar om. Du får inte använda tjänsten för att annonsera ut otillåtna produkter. Exempel på otillåtna produkter är sådana som är olagliga eller kan uppfattas som stötande. Om du undrar om ett visst objekt är tillåtet så kan du ställa en fråga till Swinga på info@swinga.coop.

Vi på Swinga vill att tjänsten ska vara enkel, trygg och trevlig att använda. Därför försäkrar du när du registrerar dig att din kommunikation genom exempelvis annonser och chatt uppfyller följande krav:

 

 • Den innehåller inga falska eller oriktiga uppgifter.

 • Den innehåller inte information som är hotfull, nedsättande, utgör förtal, pornografisk, rasistisk eller etnisk diskriminerande, förolämpande eller som på något annat sätt är olämplig eller olaglig.

 • Den innehåller inte något som inkräktar på rättigheter som hör till någon annan som inte är part i avtalet, till exempel någon annans äganderätt eller immateriella rättigheter.

 • Den kränker inte någons personliga integritet och innehåller inte bilder, namn eller andra uppgifter om personer som kan identifieras, om sådana personer inte har gett sitt uttryckliga samtycke till att medverka i annonsen.

 • Objekt som annonseras ut är fungerande och i gott skick.

 • Den innehåller inte datavirus eller någon annan teknologi som kan skada tjänsten eller någon annans användning av tjänsten.

 

För att kunna leverera en så bra tjänst som möjligt så vill vi få information om otillåtna eller olämpliga annonser. Användare, rättighetsinnehavare och licenstagare välkomnas därför att informera Swinga om eventuella överträdelser genom att skicka ett e-postmeddelande till info@swinga.coop.

Swinga har rätten att fritt ta bort eller inaktivera annonser som har publicerats i strid med gällande villkor för tjänsten, men är inte skyldig att göra det. Swinga förhandsgranskar inte annonser. 

Regler för användning av tjänsten

För att du ska kunna använda tjänsten så måste du uppfylla följande krav. Genom din registrering försäkrar du och tar fullt ansvar för följande:

 

 • Du är 18 år eller äldre.

 • Du kommer bara att använda tjänsten som privatperson, inte näringsidkare.

 • Alla dina aktiviteter i samband med tjänsten följer tillämplig lagstiftning, vilket inkluderar men är inte begränsat till eventuella skatterättsliga förpliktelser som kan uppkomma med anledning av transaktionen.

 • Du kommer inte att använda en annan persons namn, e-postadress eller inloggningsuppgifter när du använder tjänsten, till exempel när du laddar upp en annons eller när du svarar på en annons.

 • Du kommer bara att skapa 1 användarkonto och ge oss 1 giltig e-postadress genom vilken vi kan kontakta dig, och du kommer att uppfylla alla andra steg som krävs för att bli användare.

 • Du kommer att hålla dina inloggningsuppgifter hemliga och går med på att inte lämna ut dina uppgifter till någon annan, eller låta någon annan använda dina inloggningsuppgifter eller ditt konto. Du har fullt ansvar för alla aktiviteter som utförs genom ditt konto.

 • Du kommer inte att samla och spara personlig information (exempelvis namn eller adress) från andra användare utan deras samtycke.

 • Du kommer inte att använda tjänsten för oönskad eller otillåten marknadsföring, skräppost, kedjebrev, pyramidspel eller liknande.

 • Du kommer inte att kopiera, dekompilera eller återskapa tjänsten, eller försöka kringgå någon säkerhetsåtgärd i tjänsten. Du kommer inte heller att använda tjänsten på något sätt som kan påverka Swinga eller annan persons åtkomst till eller användning av tjänsten negativt.

 • Du inte kommer inte att kopiera, ändra, göra tillgängligt eller på annat sätt använda något innehåll från tjänsten (med undantag för ditt eget innehåll), utan att först ha fått uttryckligt skriftligt samtycke från Swinga eller i tillämpliga fall berörd tredje man.

 

Avslutande av konto och avstängning av tjänsten

Avtalet mellan oss gäller tills vidare. Du kan välja att avsluta ditt konto genom att skicka ett mejl till avsluta@swinga.coop och sluta att använda tjänsten när som helst, även om vi såklart hoppas att du vill kommer att vilja fortsätta att swinga prylar med oss.

Genom att registrera dig så godkänner du att Swinga får avsluta ditt konto eller användning av tjänsten om du bryter mot dessa användarvillkor och avtalsbrottet är av stor betydelse. Swinga kan också avsluta obekräftade konton eller konton som har varit inaktiva under en längre tid, till exempel om utlånaren upprepade gånger inte besvarar förfrågningar. Om Swinga utnyttjar rätten att avsluta ett användarkonto så kommer vi att informera om detta via mejl innan avslutande sker.

Oavsett om du själv väljer att avsluta ditt konto eller om Swinga gör det så kommer du inte att kunna komma åt något av det innehåll du gjort tillgängligt via tjänsten när kontot är avslutat. Genom att registrera dig så försäkrar du att du är medveten om och godkänner denna konsekvens.

Ändringar

Det kan hända att Swinga kan behöva ändra tjänsten, till exempel genom att lägga till eller ta bort delar av den eller stänga tjänsten helt. I takt med att tjänsten utvecklas så kan Swinga också komma att behöva ändra dessa användarvillkor. Om vi planerar en villkorsändring så kommer du att få information om ändringarna i avtalet via appen senast 30 dagar innan vi genomför dem.

Om Swinga meddelar en ändring av villkoren som du inte vill gå med på bör du avsluta ditt konto och sluta använda tjänsten innan ändringarna genomförs. Om du fortsätter att använda tjänsten efter att ändringen har genomförts så räknas det som att du har godkänt de nya villkoren.  

Ansvarsbegränsning

Vi på Swinga har skapat en tjänst som vi tror är bra för alla och som inte heller ska kosta pengar att använda. Vi kommer löpade att arbeta med att förbättra tjänsten i takt med att den används. I och med att tjänsten fortfarande är under utveckling kan Swinga inte garantera att tjänsten är felfri eller att den kommer att vara tillgänglig utan avbrott. Vi kommer att informera om planerade avbrott i god tid innan de sker via appen.

Swinga ansvarar inte för skador som du orsakar, direkt eller indirekt, genom att du använder tjänsten.

Swinga har inget ansvar för annonsernas innehåll eller utformning, eller för något annat innehåll som användare gör tillgängligt i samband med att de använder tjänsten.

Swinga ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i annonser, objekten eller avtal som du ingår med andra användare när du använder tjänsten.

Swinga är inte heller ansvarig för försening, förvanskning eller förlust av data eller för din eventuella ersättningsskyldighet gentemot andra användare av tjänsten eller annan tredje man.

Swinga tar inte ansvar för eventuella konsekvenser av förlust av innehåll i en annons som tas bort eller inaktiveras för att den strider mot avtalet.

Om Swinga genom utförandet av tjänsten orsakar dig direkt skada genom vårdslöshet så har du rätt till ersättning. Du har inte rätt till ersättning för indirekta skador som utebliven vinst eller andra följdskador.

Swinga har rätt till ersättning för skada som du orsakar Swinga, om skadan uppkommit genom att du har varit vårdslös i ditt användande av tjänsten eller om skadan har orsakats uppsåtligen.

Övrigt

Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och Swinga gällande tjänsten och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser mellan dig och oss.

Det skulle kunna hända att Swinga någon gång erbjuder eller länkar till tjänster eller produkter som tillhandahålls av någon som inte är part i avtalet mellan Swinga och användarna. I ett sådant fall förmedlar Swinga tjänsten utan att ha något ansvar för innehållet i en sådan tjänst. Det är därför viktigt att du noga läser igenom villkoren för en förmedlad tjänst eftersom villkoren innebär ett avtal mellan dig och en annan part.

All upphovsrätt, alla varumärken och alla övriga immateriella rättigheter kopplade till tjänsten ägs av Swinga eller dennes licenstagare. Swinga förbehåller sig rätten att överlåta samtliga rättigheter enligt dessa användarvillkor utan att i förväg inhämta ditt uttryckliga samtycke. Om detta sker så kommer du att få information om överlåtelsen, och du kan som sagt säga upp avtalet när som helst och avsluta ditt konto.

Om något av dessa användarvillkor skulle vara ogiltiga eller oskäliga så påverkar det inte giltigheten av resten av avtalet och de övriga villkoren.

Tvistlösning

Vi hoppas och tror att det inte ska uppstå några problem mellan oss med anledning av tjänsten. Om vi trots allt skulle bli oeniga i någonting som rör avtalsvillkoren eller tjänsten så är svensk rätt tillämplig på avtalet. Om vi absolut inte kan komma överens så ska en eventuell tvist prövas i svensk domstol.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss om du har frågor eller synpunkter på användarvillkoren.

info@swinga.coop
Swinga Bazaar ekonomisk förening
Kantelegatan 9B
656 36 Karlstad

Policy för hantering av personuppgifter

Om policyn

När du använder Swinga så kommer vissa personuppgifter att hanteras av oss. Med "personuppgifter" avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Swinga är personuppgiftsansvarig för den data som behandlas i samband med att du använder tjänsten och här kan du läsa mer om hur vi hanterar sådana uppgifter.

Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare som hanterar personuppgifter och är tillämplig för både Swingas medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet. Swingas ordförande har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten.

Vilken typ av data vi behandlar, hur den samlas in, och varför

Anledningen till att vi samlar in personuppgifter är för att kunna utveckla tjänsten utifrån hur den används. Datan hjälper oss också att anpassa vår kommunikation med dig och andra befintliga användare såväl som framtida potentiella användare.

Swinga samlar in data om dig framförallt genom att du själv lämnar den till oss samt genom ditt användande av appen, webbsidan och vår Facebook-sida.

Vi kan också komma att inhämta uppgifter om dig från andra källor, så kallade tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part kan vara kontaktuppgifter och demografiska data samt uppgifter från våra samarbetspartners.

Därutöver sparar vi serviceinformation, det vill säga kommunikation mellan dig och Swinga i specifika ärenden, support eller svar på kundundersökningar och återkoppling om tjänsten.

Vi samlar in och behandlar följande sorts data om dig som anmält intresse för Swinga på vår webbsida: e-postadress, postnummer, respons på utskick via e-post. Utöver detta samlas även anonyma data in gällande exempelvis tidpunkt och längd för besöket, din plats (ej exakt) och vilka sidor som besökts.

För dig som installerat och registrerat dig i appen samlar vi in ovanstående uppgifter samt namn, adress och användardata från appen (exempelvis tillagda objekt och skickade förfrågningar).

Särskilda kategorier av personuppgifter (definierat i art 9 p 1 Dataskyddsförordningen) hanteras endast i undantagsfall. För behandling av personuppgifter i dessa fall behöver vi inhämta ditt samtycke. Det finns också tillfällen då vi enligt lag är skyldiga att samla in och behandla denna typ av känsliga personuppgifter.

Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i vårt behandlingsregister.

Hantering av personuppgifter

Vi kommer inte sprida dina personuppgifter till tredje part utan ett ytterligare uttryckt medgivande från dig, med undantag för nedanstående:

 • Anonymiserad användardata kan komma att spridas till tredje part i syfte att marknadsföra Swinga, forskningssyfte eller annat icke-kommersiellt syfte (exempelvis hur många som använder appen, eller vad de vanligaste sakerna som användarna lånar är).

 • Vi kan också behöva dela med oss av information till leverantörer som sköter drift av våra system eller som utvecklar tjänsten.

 • Vi vill också kunna marknadsföra våra tjänster mot personer som vi tror är intresserade av dem. Därför använder vi Googles och Facebooks tjänster för att skapa relevanta målgrupper för vår marknadsföring utifrån våra befintliga användares data.

 • Därutöver kan personuppgifter lämnas ut till myndigheter, såsom polisen, av rättslig skyldighet.

 

Märk också att en del av dina uppgifter är synliga i appen för andra användare, såsom namn och adress.

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till Swingas ordförande. Ordförande ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Du har rätt att få tillgång till uppgifterna. Dessa kan du begära ut genom att kontakta Swinga på info@swinga.coop. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras. Du kan också ändra flera av dina uppgifter direkt i appen.

Du kan också närsomhelst begära att dina personuppgifter raderas. Du raderar dina personuppgifter genom att kontakta Swinga på info@swinga.coop och begära detta, och då raderar Swinga dina uppgifter. Om vi har anledning att tro att du har använt Swinga i strid med våra villkor eller om myndighter såsom polisen begär hålls dina uppgifter kvar i karantän under två år efter din begäran om radering och används under denna period enbart i syfte att upptäcka och förebygga missbruk av våra tjänster eller brott.

Vi kommer bara att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Grunden till vår hantering av personuppgifter

Swinga får bara behandla dina personuppgifter om det finns en laglig grund för det. Det finns fyra huvudgrunder: behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig, för att vi ska kunna uppfylla en rättslig skyldighet vi har, om du har samtyckt till behandlingen, eller vi har gjort en intresseavvägning och vårt intresse av att hantera uppgifterna har övervägt. Orsaken till varför vi behandlar dina personuppgifter, och den lagliga grunden för att göra det är:

 • Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

 • Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Swingas berättigade intresse av att tillhandahålla och utveckla en effektiv tjänst, och även av att förbättra vår kommunikation och göra den mer relevant för dig och potentiella framtida användare.

 • Samtycke. Behandlingen som sker när vi delar personuppgifter med Google och Facebook för att kunna marknadsföra Swingas tjänster baserat på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).
   

Kontaktuppgifter

Kontakta oss om du har frågor om dina personuppgifter eller vill utnyttja någon av dina rättigheter till din data.

info@swinga.coop
Swinga Bazaar ekonomisk förening
Kantelegatan 9 B
656 36 Karlstad

Personuppgiftshantering

Gemenskapsregler

Gemenskapsregler är under utveckling! Men så länge funkar den gamla devisen "gör mot andra så som du själv vill bli behandlad".

Förslag på avtal mellan företag/förening och privatperson


INLEDNING
Detta dokument utgör ett förslag till ett uthyrningsavtal mellan <företaget>, hädanefter refererat till som ”Uthyraren”, och en privatperson, hädanefter refererat till som ”Hyrestagaren”. Uthyraren och Hyrestagaren benämns gemensamt som ”Parterna”. Företag som använder vår plattform har rätt att antingen använda detta förslag till avtal eller att skapa sina egna avtal.

1 OMFATTNING
Detta avtal reglerar villkoren när Uthyraren hyr ut verktyg och annan liknande utrustning (”Hyresobjekt”) till Hyrestagaren.

2 LEVERANS OCH RETUR
2.1 Om inte annat avtalats, ska Hyresobjektet hämtas och återlämnas hos Uthyraren. Kvittering ska utfärdas vid upphämtning. Eventuella avvikelser från denna rutin ska dokumenteras.
2.2 Vid hyrperiodens utgång ska Hyrestagaren återlämna Hyresobjektet i det skick som kan förväntas efter avtalad användning, rent och väl underhållet. Hyrestagaren ska erhålla kvitto vid återlämning.

3 HYRESTID
3.1 Hyrestiden inleds den dag då Hyresobjektet är tillgängligt för upphämtning enligt överenskommelse och avslutas vid den tidpunkt som Parterna har avtalat om för återlämnandet.
3.2 Vill Hyrestagaren förlänga hyrperioden ska en förfrågan om detta skickas till Uthyraren senast dagen innan hyrestiden avslutas, om inget annat avtalats. Uthyraren har rätt att neka en förlängning. Eventuell förlängning debiteras enligt gällande prislista.
3.3 Hyrestagarens rätt att använda Hyresobjektet upphör vid hyrestidens slut.
3.4 Om Hyrestagaren avbokar efter att Hyresobjektet har hämtats ut, har Uthyraren rätt att debitera hyra för den tid Hyrestagaren haft tillgång till Hyresobjektet.

4 FÖRSENING
4.1 Vid Uthyrarens försening har Hyrestagaren rätt att innehålla betalning och kan kräva fullgörelse av avtalet. Om förseningen är av betydande inverkan kan Hyrestagaren välja att häva avtalet. Dock gäller undantag om Uthyraren inte kan övervinna hindret eller om fullgörelse skulle medföra orimligt höga kostnader. Hyrestagaren kan ha rätt till ersättning för direkt skada på grund av förseningen, om inte Uthyraren kan visa att förseningen berodde på omständigheter utanför dess kontroll.
4.2 Om Hyrestagaren försenar återlämning har Uthyraren rätt till betalning för denna extra tid, beräknad enligt gällande prislista. En eventuell förseningsavgift kan tillkomma, beroende på Parternas överenskommelse. Ingen förseningsavgift debiteras enligt detta avtalsförslag.

5 HYRA
5.1 Hyran för Hyresobjektet bestäms i förväg och följer Uthyrarens offentliggjorda prislista. Hyran inkluderar moms, skatter och eventuella andra avgifter.

6 BETALNING AV HYRA
6.1 Om ingen särskild betalningstid har överenskommits mellan Parterna, är Hyrestagaren skyldig att betala när Uthyraren begär det. Betalningsskyldigheten inträder dock tidigast när Hyresobjektet finns tillgängligt för upphämtning.
6.2 Betalningen ska ske via det sätt som Uthyraren väljer.
6.3 Uthyraren kan kräva en deposition från Hyrestagaren före utlämning av Hyresobjektet. Denna säkerhet ska specificeras i prislistan eller i avtalet, inklusive depositionens storlek. Depositionen kan användas om Hyresobjektet skadas eller försvinner under hyrestiden, under förutsättning att detta inte beror på Uthyraren eller någon denne ansvarar för. Depositionen återbetalas efter besiktning förutsatt att Hyresobjektet återlämnas i avtalsenligt skick.

7 SKICK OCH SKÖTSEL
7.1 Hyrestagaren ska granska Hyresobjektets skick så snart som möjligt efter utlämning. Eventuella anmärkningar ska omedelbart rapporteras till Uthyraren. Om inga anmärkningar görs anses Hyresobjektet ha varit i gott och fungerande skick vid utlämningen.
7.2 Hyrestagaren ska få alla nödvändiga instruktioner för korrekt användning av Hyresobjektet vid utlämning. Hyrestagaren förbinder sig att följa dessa instruktioner.
7.3 Hyrestagaren är skyldig att sköta om Hyresobjektet väl under hyrestiden. Vid avtalsbrott kan Uthyraren häva avtalet, under förutsättning att det har stor betydelse för Uthyraren, och även kräva skadestånd, se punkt 10.
7.4 Om inte annat avtalats, står Hyrestagaren för kostnaden av förbrukningsmaterial till Hyresobjektet. Eventuella särskilda drivmedel eller tillbehör som krävs för Hyresobjektet ska Uthyraren specificera skriftligt vid utlämning. Hyrestagaren får inte reparera eller modifiera Hyresobjektet utan Uthyrarens godkännande.
7.5 Vid återlämnandet ska Uthyraren genomföra en besiktning av Hyresobjektet. Eventuella anmärkningar ska noteras på kvittot. Om Uthyraren upptäcker funktionsfel efter återlämnandet och innan nästa uthyrning ska Hyrestagaren meddelas inom en vecka från upptäckandet. Om sådant meddelande inte ges har Hyrestagaren ingen rätt till skadestånd.

8 ÄGANDERÄTT
8.1 Uthyraren behåller ägandet av Hyresobjektet under hela hyresperioden. Hyrestagaren får inte överföra eller vidareutlämna Hyresobjektet till en tredje part (till exempel genom andrahandsuthyrning) utan Uthyrares uttryckliga godkännande. Om Hyrestagaren bryter mot denna klausul, har Uthyraren rätt att åberopa samma påföljder som vid misskötsel av Hyresobjektet, se punkt 7.3.

9 FÖRVARING OCH ANVÄNDNING
9.1 Under hyresperioden ska Hyrestagaren förvara och använda Hyresobjektet på ett sätt som skyddar Hyresobjektet mot skada, stöld eller liknande risker.
9.2 Hyresobjektet får endast användas för det ändamål som det är avsett för. Om Uthyraren har lämnat specifika instruktioner eller anvisningar, får Hyrestagaren endast använda Hyresobjektet i enlighet med dessa instruktioner och/eller anvisningar.

10 ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGAR
10.1 Om Hyresobjektet skadas under hyresperioden, är Hyrestagaren skyldig att ersätta Uthyraren för skadan. Om Hyrestagaren kan visa att det är troligt att skadan uppstod utan att Hyrestagaren varit oaktsam eller medvetet skadat Hyresobjektet, är Hyrestagaren inte skyldig att ersätta skadan. Om Hyresobjektet är försäkrat, är Hyrestagaren inte skyldig att ersätta skadan, såvida inte skadan orsakats medvetet eller genom grov oaktsamhet från Hyrestagarens sida.
10.2 Om Hyresobjektet skadas eller försvinner under hyresperioden, måste Hyrestagaren omedelbart informera Uthyraren om detta, eller så snart som det är praktiskt möjligt.
10.3 Om Uthyraren erbjuder Hyrestagaren en försäkring för Hyresobjektet, ska kostnaden och villkoren för denna försäkring framgå av prislistan eller en bilaga till denna.

11 DRÖJSMÅL OCH FEL
11.1 Om Hyresobjektet inte fungerar enligt avtalet och den beskrivning som Uthyraren har lämnat, ska Uthyraren åtgärda felet. Felet ska åtgärdas utan oskäligt dröjsmål och utan kostnad för Hyrestagaren. Hyrestagaren är inte skyldig att betala hyra för den tid som Hyresobjektet inte har kunnat användas på grund av felet.
11.2 Hyrestagaren har rätt till ersättning för skada som hon eller han lider på grund av att Hyresobjektet är felaktigt, såvida inte Uthyraren kan visa att skadan beror på annat än uppsåt eller oaktsamhet från Uthyrarens sida. Hyrestagaren har alltid rätt till ersättning om felet eller bristen beror på försummelse från Uthyrarens sida, eller om Hyresobjektet inte överensstämmer med vad Uthyraren specifikt har utfäst.
11.3 Om ett fel i Hyresobjektet orsakar skada på annan egendom som tillhör Hyrestagaren eller någon medlem i hennes eller hans hushåll, ansvarar Uthyraren för denna skada, förutsatt att egendomen huvudsakligen är avsedd för privat, icke-kommersiellt bruk.

14 PERSONUPPGIFTER
14.1 Uthyraren behandlar Hyrestagarens personuppgifter i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla avtalet. Mer information om hur Uthyraren behandlar Hyrestagarens personuppgifter ska kunna tillhandahållas av Uthyraren.

15 TVIST
15.1 Om Parterna hamnar i en tvist med anledning av detta avtal och tvisten inte kan lösas mellan parterna, har Hyrestagaren rätt att anmäla tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Uthyraren förbinder sig att följa ARN:s beslut. En anmälan till ARN görs enklast via deras webbplats, www.arn.se. Postadress till ARN är:
ARN
Box 174
101 23 Stockholm
15.2 En tvist kan också avgöras i allmän svensk domstol, och svensk lag ska i sådana fall tillämpas på Hyresavtalet.
15.3 Om tvisten rör utebliven betalning kan Uthyraren välja att driva in skulden genom Kronofogdemyndigheten istället för att direkt ta tvisten till allmän domstol.

16 FORCE MAJEURE
16.1 Ingen av parterna är ansvariga för skador som orsakats av omständigheter utanför deras kontroll, vilka de inte kunde ha förutsett vid tidpunkten för avtalets ingående. Sådana omständigheter kan inkludera, men är inte begränsade till, naturkatastrofer, krig, strejker, blockader, bränder, förändringar i lagstiftning, eller åtgärder av myndigheter.

16.2 Om en sådan händelse inträffar ska den part som drabbas omedelbart informera den andra parten, både vid start och slut av situationen. Om händelsen varar längre än två månader har båda parter rätt att avsluta avtalet med omedelbar verkan utan ersättning.

Användarvillkor för uthyrande företag och föreningar


Parter
Detta avtal ("Avtalet") ingås mellan Swinga Ekonomisk Förening, org.nr, adress ("Swinga") och företaget ("Företaget") gemensamt kallade "Parterna" nedan.

Bakgrund
Swinga tillhandahåller en plattform ("Tjänsten") där privatpersoner ("Användarna") kan låna och låna ut saker användarna emellan. Tjänsten inkluderar en webbplats och andra eventuella digitala verktyg. Swinga avser nu att expandera Tjänstens omfång genom att låta företag registrera sig för Tjänsten, för att kunna hyra ut produkter ("Objekt") till Användarna. Detta avtal innehåller villkoren för Företagets användning av Tjänsten och den ersättning Swinga erhåller för Företagets användning av Tjänsten.

Avtalsföremål och omfattning
Detta avtal ger Företaget rätt att använda Tjänsten genom att registrera en profil för Tjänsten. Denna rätt ges mot att Swinga erhåller provision för de besök Användarna gör till Företagets profil. Swinga är inte part i avtalen mellan Företaget och Användarna. Swinga tillhandahåller även annonsplats på Plattformen, där Användare kan omdirigeras till Företagets hemsida via klick. Avtalet reglerar enbart villkoren för Företagets användning och hur provisionen till Swinga ska hanteras. Swinga ger inga garantier för volym och/eller antal klick. Swinga har ingen möjlighet att påverka detta utfall.

Avtalstid och uppsägning
Detta avtal träder i kraft från och med undertecknandet och löper tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om 30 dagar.

Ersättning
Ersättningen till Swinga baseras på den intäkt som Företaget får när Företaget hyr ut ett objekt med hjälp av Tjänsten. Swinga har enligt Avtalet rätt till en ersättning om 10% av dessa intäkter.

Information om antalet klick samlas in av Swinga genom analysverktyg och redovisas en gång i månaden till Företaget. Redovisningen skickas till Företaget via e-post och ska vara Företaget tillhanda senast den sista dagen i månaden för att betalning ska kunna ske enligt Avtalet.

Betalning ska ske till Swinga inom 30 dagar efter att redovisningen mottagits av Företaget. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta med 5 procent plus gällande referensränta, från förfallodatum till dess att betalning sker. Swinga har även rätt till eventuella tillkommande kostnader för kravhantering på grund av försenad betalning.

Om betalning inte sker inom 60 dagar efter mottagande av redovisningen, har Swinga rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Meddelande om detta ska sändas till Företaget via e-post.

Tillgångsvillkor
I samband med undertecknandet av detta avtal förbinder sig Företaget att följa följande villkor för tillgång till och användning av Tjänsten. Företaget garanterar att det inte marknadsför olagliga eller farliga produkter genom Tjänsten. Företaget försäkrar att de tjänster och produkter som erbjuds är i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Företaget garanterar att annonserna uppfyller marknadsföringslagen och annan tillämplig lagstiftning. Annonserna får inte heller innehålla kränkande innehåll. Företaget åtar sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer i händelse av tvist i samband med en transaktion som skett inom ramen för Tjänsten. Företaget ger Swinga rätt att använda företagets varumärke för länkning eller publicering, om det skulle vara aktuellt. Företaget får endast använda Tjänsten i den omfattning som avtalet medger och inom ramen för avtalet.

Vid väsentliga avtalsbrott från Företagets sida kan Avtalet sägas upp till omedelbart upphörande. Meddelande om uppsägning skickas till Företaget via e-post. Swinga kan i vissa fall erbjuda Företaget en möjlighet att korrigera avtalsbrottet, beroende på omständigheterna.

Användaravtal
Swinga är inte part i de avtal som ingås mellan Företaget och Användare. Företaget försäkrar genom undertecknandet av Avtalet att de villkor som tillämpas i dess avtal med Användare uppfyller tillämplig lagstiftning, inklusive konsumentlagstiftning. Swinga erbjuder ett exempelavtal för uthyrning till Användare, men användning av detta är inte ett krav för avtalet. Företaget åtar sig att hålla Swinga skadeslöst från eventuella krav eller processer som uppstår i samband med avtal med Användare.

Swingas ansvar
Swinga åtar sig att upprätthålla stabilitet och datasäkerhet för Tjänsten och ansvarar för driften av Tjänsten. Swinga ansvarar inte för leverans av Företagets produkter till Användare. Swinga kommer att kommunicera eventuella ändringar av Tjänsten till Företaget på ett lämpligt sätt och i god tid före genomförandet. Swinga förbinder sig att sträva efter att minimera störningar och avbrott i Tjänsten, men kan inte garantera att Tjänsten alltid är tillgänglig och felfri.

Ansvarsfriskrivning
Swinga upplåter endast tillträde till Tjänsten genom att låta företagen skapa en profil och marknadsföra sig på plattformen. Swinga är inte part i avtalen mellan Företaget och Användarna, utan endast förmedlar kontakt mellan dessa parter. Swinga friskriver sig från all eventuell skada som kan uppstå i samband med att företagen använder Tjänsten, samt all skada som kan uppstå i samband med att företagen hyr ut produkter till Användarna. Swinga friskriver sig även från ansvar för olika former av indirekt skada gentemot Företaget och/eller Användare av Tjänsten, inklusive förlorad data, straffavgifter och utebliven vinst.

Immateriella rättigheter
Detta avtal innebär ingen överlåtelse av Swingas upphovsrättsskyddade material, oavsett dess form. Alla omnämnanden av Swinga i marknadsföringssyfte, i press eller annat, ska godkännas av Swinga i förväg.

Tvistlösning
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Säte för skiljeförfarandet ska vara Stockholm.

Sekretess/Tystnadsplikt
Båda parter förbinder sig att inte avslöja information om avtalet till tredje part utan den andra partens uttryckliga medgivande. Detta gäller även efter avtalets upphörande.

Ändrade avtalsvillkor
Ändringar och eller tillägg till Avtalet ska göras skriftligen och undertecknas av Parterna för att vara giltiga.


 

bottom of page